Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΖΑ. 3-07-1640.῾Η ἀκόλουθη προσευχὴ ποὺ συνέθεσε ὁ Οσιος ἐναντίον τῶν

πειρασμῶν καὶ ἡ ὁποία διασώθηκε αὐτούσια, ἦταν ἀπ᾿ τὴν ἐμπειρία

ποὺ ἀπόκτησε ἀπ᾿ τὶς δοκιμασίες του αὐτές:«Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός· μὴ καταισχύνεις ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸ ποὺ ἐλπίζω καὶ καταφεύγω σὲ Σένα. ᾿Εσὺ ποὺ ἀγαπᾶς τὸ ἀνθρώπινο γένος, Θεὲ κάθε παρηγοριᾶς, Φιλάνθρωπε καὶ ᾿Ελεῆμον, ᾿Εσὺ Κύριε ποὺ ὑπῆρχες πρὸ τῶν αἰώνων, ὑπάρχεις καὶ θὰ ὑπάρχεις γιὰ πάντα, ἀπομάκρυνε ἀπὸ ἐμένα τὸν δοῦλο Σου τὸν πειρασμὸ ποὺ ἔχει ἐγερθεῖ ἐναντίον μου καὶ μὲ καταπολεμᾶ, γιατὶ ῾῾ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ᾿᾿. Ετσι ἔχει ὁπλιστεῖ καὶ ἐναντίον ἐμοῦ τοῦ δούλου Σου καὶ θέλει νὰ μὲ καταβροχθίσει· ἀλλὰ μὴ με ἐγκαταλείψεις, Κύριε, σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μὲ βλάψουν· γιατὶ εἶσαι εὐλογημένος τώρα καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου