Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΑΜΝΗΜΟΝΗΣΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΙΣ, ΛΟΓΕ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΝΕΚΡΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΣΟΥ ΜΗ ΔΕΙΚΝΥΩΝ. ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΠΡΟΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ

ΠΑΤΗΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΠΑΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 ΠΑΤΗΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΔΗΛΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΝΑΧΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΗΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

The Elder Paisios of Mount Athos wrote the attached message on the meaning of the Passion of Jesus and our responsibility to Him as His followers.


Τί ύπέμεινε ό Χριστός διά μας, έκτός τές μαστιγώσεις, τούς κολαφισμούς, τά έμπτύσματα, τές ύβρεις, τούς χλευασμούς, τές συκονφαντίες, τήν Σταύρωσίν Του, άλλά καί τήν μεγάλην πίκραν καί τήν θλίψιν άπό τήν κακίαν, τό μίσος, τήν άχαριστίαν τών άνθρώπων καί ίδίως τού δικού λαού τών έβραίων καί όλα αύτά τά δέχθηκε καί τά πέρασε μέχρι τέλους διά τήν δικήν μας άγάπην.

Νά πάμε κάτω άπό τό Σταυρό Του καί νά τού πούμε: «Χριστέ μου, Έσύ διά μένα είσαι καρφωμένος έπάνω στό Σταυρό, έγώ όμως τί μπορώ νά κάνω διά Σένα; Τό μόνο πού μπορώ είναι νά σού πώ: σ’εύχαριστώ γλυκειά μου Άγάπη, ήμαρτον συγχώρεσέ με καί δέξου με στήν άγάπην Σου.

What did Jesus endure for us in addition to the floggings, the slaps, the spitting, the verbal abuse, the sneers, the slanders, and the Crucifixion?   He endured the profound bitterness, grief, hate and evil and the ingratitude of the people and especially that of his own people the Jews, and all those things He endured to the very end because of His love for us.
Let us go to the foot of His Cross and say to Him: “My precious Jesus, You were crucified on the Cross, but what can I do for You; The only thing I can say is thank you my precious Love, I have sinned, forgive me and receive me into Your abundant Love.    

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Holy Thursday 2013 TAIWAN


Holy Thursday 2013 


Today is hung upon the Cross He who suspended the earth above the waters. A crown of thorns crowns Him Who is the King of Angels. He Who wrapped the Heavens in clouds is clothed with the purple of mockery. He Who freed Adam in the Jordanreceived buffetings. He was transfixed with nails Who is the Bridegroom of the Church. He was pierced with a lance Who is the Son of the Virgin. We worship Your Passion, O Christ. Show us also Your glorious Resurrection.