Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Valaam Monastery - Beatitudes - ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΑΑΜ.Christian orthodox chant: "The Beatitudes", sang by the monks of the Valaam monastery (near Sankt Petersburg, Rusia) - see also http://valaam.ru/en/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου