Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

“Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι.“


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου