Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Please Pray for His Grace, IRENAEOS, the True Patriarch of JERUSALEM.
Please Pray for His Grace, IRENAEOS, the True Patriarch of JERUSALEM.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου